www.ict-khanhhhoa.vn - stttt.khanhhoa.gov.vn
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 18/09/2014]

TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 16/09/2014]

Hưởng ứng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, chiều 13/9/2014, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Thông và Truyền thông phối hợp với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình từ thiện Chia sẻ yêu thương năm 2014 tại Mái ấm Thiện Tâm, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.9/16/2014 3:19:00 AM

Hưởng ứng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, chiều 13/9/2014, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Thông và Truyền thông phối hợp với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình từ thiện Chia sẻ yêu thương năm 2014 tại Mái ấm Thiện Tâm, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.  
7/13/2014 4:52:04 AM

Ngày 07/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.