www.ict-khanhhhoa.vn - stttt.khanhhoa.gov.vn

TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 23/08/2014]
TIN NỔI BẬT
[Đăng ngày 15/08/2014]

Ngày 15-8-2014, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Quản lý nhà nước về viễn thông” tại Hội trường Sở cho gần 50 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở.
8/15/2014 4:27:26 PM

Ngày 15-8-2014, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Quản lý nhà nước về viễn thông” tại Hội trường Sở cho gần 50 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở.
 
7/13/2014 4:52:04 AM

Ngày 07/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-CTUBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.